پروژه مسکن مهر فولاد شهر

100%

درصد تکمیل
100%

پروژه شهرک نگین

80%

درصد تکمیل
80%

ساعات کار

شنبه تا چهارشنبه: 8 صبح -4 بعدازظهر

پنجشنبه:8 صبح-1ظهر

اعضاء هیئت مدیره

مدیرعامل  : آقای حسن دقیق

 

رئیس هیئت مدیره : آقای مهندس غلامحسین بهرامیان

 *********************************

تماس باما

031-36735727

031-36736480

09138113025

ورود اعضاء